Struktura a hodnosti bratrstva

Rožmberská kancelář
Velmistr – symbolicky Petr Vok z Rožmberka
 • Rožmberský regent
 • Purkrabí
 • Komorník (úřad)
 • Hejtman
 • Hofmistr
 • Maršálek
Rožmberská komora
 • Herold – je profesionální autorita – vykladač a znalec užívání erbů.
 • Komorní písař
 
( Heroldi byli od poloviny 12. století na panovnických a šlechtických dvorech ceremoniáři, vyhlašující zprávy a právní rozhodnutí.Vedení erbovníku a členských dekretů).
 • Rožmberský archivář (vedení kroniky,knihovník,vedení záznamů a dokumentů)
Řádní a čestní členové
 • dámy a rytíři bratrstva
 • rožmberská gvardie