Vítáme vás

Jsme společnost lidí, kteří si uvědomují více jak 600 let panování šlechtického rodu Rožmberků v českém království. Jejich působení na jihu čech,potažmo v celé střední Evropě.Bratrstvo je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, které spojuje zájem na poznání a propagaci historie knížecího rodu Rožmberků.

Jsme společností, která chce spojovat.

MEMENTO MORI